Verkeersregels voor ruiters

Waar moet je rekening mee houden?

Rijbewijs

U hebt geen rijbewijs nodig om met een paard te mogen rijden. Wel kunt u een ruiterbewijs of koetsiersbewijs halen. 

Plaats op de weg

Met een paard rijdt u op het ruiterpad (bord G9). Als er geen ruiterpad is, rijdt u in de berm of op de rijbaan.

Maximumsnelheid
Als ruiter hebt u geen specifieke maximumsnelheid. Uiteraard bent u wel verplicht om u als bestuurder aan de geldende maximumsnelheid te houden.

Overige relevante regels
Of u nu op het paard zit of het paard begeleidt, u bent een bestuurder. Voor u gelden dezelfde voorrangsregels als voor fietsers, bromfietsers en autobestuurders.

Weet wat je doet…

Om te zorgen dat paarden en andere weggebruikers samen veilig gebruik kunnen maken van de openbare weg, is het goed om meer te weten van het gedrag van paarden. Net als de meeste andere huis- en gezelschapsdieren, hebben paarden nog dezelfde instinctieve reacties als hun wilde soortgenoten. Ook al zit er een kind op zijn rug, een paard dat erg schrikt, kent maar één reactie: vluchten. Ook een goed getraind paard kan plotseling bang worden en zich gedwongen voelen het vege lijf te redden. Het gedrag van een paard in stresssituaties is niet altijd voorspelbaar. Belangrijk dus voor ruiters en menners om deze situaties te voorkomen, en voor alle andere weggebruikers belangrijk om deze situaties niet te veroorzaken.

Voor verkeersdeelnemers die een paard tegenkomen op de openbare weg zijn er een aantal basisprincipes die ieders veiligheid vergroten. Er zijn daarbij drie gouden regels:

 1. Passeer paarden rustig en extra ruim, stop indien nodig. Paarden kunnen schrikken en springen zomaar opzij.
 2. Als je een paard voorbij bent, rij rustig weg. Paarden zijn vluchtdieren en schrikken van onverwachte geluiden of bewegingen.
 3. Doorbreek nooit onnodig een groep paarden. Paarden zijn kuddedieren en zullen proberen andere paarden te volgen.
Verkeersonveilige situaties

Uit een recent onderzoek, uitgevoerd door paardensportbond KNHS en de ANWB, blijkt dat liefst 90% van de ruiters en ruim 85% van de menners in de afgelopen 2 jaar te maken hebben gehad met een onveilige verkeerssituatie. Via het VVN Participatiepunt kunnen ruiters en menners aangeven waar in het land ze onveilig verkeersgedrag, een bijna of daadwerkelijk ongeluk tegen zijn gekomen. Anouck Veenstra, projectleider Veilig Verkeer Nederland: “Paardensporters moeten met een goed gevoel de weg op kunnen gaan, net als andere verkeersdeelnemers. Het VVN Participatiepunt is een uitstekende tool om hieraan te werken. Daarom hebben we samen met de KNHS een buurtactie ontwikkeld. Wanneer een ruiter/menner een melding doet, wordt hij/zij opgeroepen om het meest relevante Veilig Verkeer spotje van de KNHS te delen. Zij maken daarbij kans op een Veilig Verkeer setje van de KNHS en VVN.”

Nog enkele tips van de KNHS

 • Passeer andere ruiters, menners en wandelaars in stap
 • Rijd alleen op de ruiter- en menpaden
 • Vraag overige weggebruikers langzamer te gaan door uw arm langzaam op en neer te bewegen
 • Steek uw hand uit als u van richting verandert
 • Houd u aan de verkeersregels
 • Als u met een groep bent, steek dan tegelijk naast elkaar de weg over
 • Ruim na uw rit eventuele mest van je paard op de openbare weg op
 • Draag een veiligheidshelm